nieuzyskiwanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Skutki te są różnego pokroju: nadwyrężenie zdrowia fizycznego, kalectwa, reakcje społeczne w postaci represji towarzyskich, moralnych lub prawnych, niepowodzenia w szerokim sensie tego słowa, m. in. w sensie nieuzyskiwania lub niedostatecznej realizacji celów własnego działania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pieter, Józef 1969. Sporne problemy psychologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.