niewęzłowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łatwo wyznaczyć w sposób elementarny. Jeżeli błąd bezwzględny aproksymacji danej funkcji f{x) funkcją /(*) w pewnym przedziale < a, b > daje się oszacować funkcją d(x): \f(x)—/(at)K\J(x)\ (a^x^b), to w punkcie x0, będącym węzłem interpolacyjnym: A(xa) = 0 (a < x0 < Z>), błąd bezwzględny r. daje się oszacować: I/'(*o)-7,(*o)KM,(*o)I; aby natomiast oszacować błąd r. w punktach niewęzłowych, trzeba mieć pewne wiadomości o zmienności pochodnych funkcji aproksymowancj — dokładność aproksymacji funkcji nie zapewnia bowiem dokładnej aproksymacji jej pochodnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.