niewadliwie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jący podatek wyłącznie w formie ryczałtu. Powszechne nieomal stosowanie ryczałtowych form wymiaru, doprowadziło obecnie do znacznego ograniczenia zakresu stosowania ksiąg w polskim postępowaniu podatkowym. Księgi podatkowe, podobnie jak i handlowe, uznaje się za prawidłowe, gdy są one prowadzone prawidłowo pod względem formalnym (niewadliwie) i materialnym (rzetelnie) 31. Rzetelnymi są księgi, których zapisy są zgodne z prawdą;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mastalski, Ryszard 1973. Ustalanie podstawy wymiaru w polskim postępowaniu podatkowym, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo