niewagowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Własności chem. e. zbadano metodami współstrącania na ilościach niewagowych. Stwierdzono, że jest on odpowiednikiem holmu w podgrupie lantanowców. W związkach wyst. w stopniu utlenienia + 3. Maksymalne uzyskane ilości e. są rzędu ułamka mikrograma...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Jan et al. 1990. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Chemia, wyd. 2 zmien., Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.