niewahać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) osłodzić obyczaje Pou I 6, nie mógł... zabezpieczyć kraj II 206, lękał się zbroczyć krwią okazałe siodło Bonapartego 309, nie dozwoliły Konradowi wykorzenić w zawiązku tę jadowitą roślinę L I 104, Niezdolne więc było duchowieństwo polskie stawić opór protestantyzmowi 133, nie mieli czasu wykarmiać w sercu słodkie miłosne uczucia 177, niewaha się przypomnieć dobrodziejstwa, jakie Polacy świadczyli II 103, nie śmiał opisywać panowanie Zygmunta I 126, nie wahali się ogłosić pracę Kopernika za bluźnierczy wymysł szatana 142, aniby chciał ani zdołał stanowczo ujarzmić Polskie swobody 152, nie wahali się dawać z siebie widowisko 302, Niegodziło się rozdrażnić zbyt gotową do urazy szlachtę 316, iżby nikt nie ważył się odtąd czynić krzywdę Mołdawianom Sob 13, nie wahali się przedsiębrać morskie wyprawy 43, nie wypadało na początku układów wszczynać niechęć 64, nie wahaliby się przyjąć na się ciężkie rządy królestwa Sol 2, niegodzien jest dokonać budowę świętego Kościoła 67, nie należy wszakże odrzucać rzeczy pewne od niepewnych Go 31, ale się nie zdało, powierzać komu bądź najwyższe sądownictwo, prócz króla Kr 119, nie założyliśmy sobie badać wszystkie rodzaje... sądownictwa 123, nie wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.