niewalencyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wej, tj. z orbitali molekularnych utworzonych z walencyjnych orbitali atomowych odpowiednich atomów. W szeregu rozważanych cząsteczek liczby elektronów wiążących i antywiążących w pierwszej (niewalencyjnej) powłoce elektronowej są sobie równe. Można też łatw< 264...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krasowicka, Tatiana I. 1979. Struktury elektronowe i wiązania chemiczne, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.