niewalentny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wypada dodać, że przyjęta w opisach składniowych konwencja traktowania relacji określającej jako niewalentnej nie może być uznana za korzystną ani formalnie15, ani co do istoty. W samej rzeczy relacja określająca różni się od walentnej nie w sposób absolutny, lecz „prywatywny”, tj. włącza ją, charakteryzując się dodatkową cechą — relacją junkcji:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mayenowa, Maria Renata (red.) 1971. O spójności tekstu. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.