niewargowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Najwcześniejszy system fonologiczny dziecka obejmuje tylko niektóre kontrasty funkcjonalne systemu dorosłych, z którymi się styka. Pewne 16-miesięczne dziecko w otoczeniu ludzi mówiących po angielsku miało zasób zamknięty, złożony z około dwóch tuzinów wypowiedzi, w którym dla spółgłosek zwartych funkcjonalny był tylko kontrast między wargową i niewargową. Po czterech miesiącach zasób ten, chociaż ciągle jeszcze zamknięty, rozszerzył się; spółgłoski zwarte wykazywały już potrójną dyferencjację: labialną, apikalną (kontrast między /t/ i /ć/ jeszcze się nie rozwinął) i dorsalną. Kontrast między dźwięczną a bezdźwięczną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hockett, Charles F. 1968. Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.