niewariantowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Istnieje potrzeba przeciwstawienia sobie nawzajem różnych typów atrakcji derywacyjnej: silnej (stabilnej), słabej (niestabilnej) i zerowej. Przez silną atrakcję słowotwórczą rozumiem ukierunkowanie formy finalnej na określoną konstantę semantyczną. Tak np. forma finalna -oBaTbiii jest powiązana wyłącznie z konstantą semantyczną "jakość przedmiotu". Podobnie jak w języku polskim forma finalna -awy. Niewariantowe ukierunkowanie formy finalnej na tę lub inną konstantę semantyczną określam jako silną atrakcję derywacyjną. Za słabą atrakcję derywacyjną uważam jednoczesne ukierunkowanie formy finalnej nie na jedną, lecz na kilka konstant semantycznych. Tak np. ros. forma finalna -hhk jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jochym-Kuszlikowa, Ludwika (red.) 1993. Historia i teraźniejszość Rosji w świetle faktów językowych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Lingwi­stycz­nej (Kraków 10-11 maja 1993), Kraków : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.