niewarogodny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Maura i zgromadzenia całego do Burgundyi, gdzie także późuiej był opatem. — Opowiadanie jego jest przepełnione tylu sprzecznościami aż nadto widocznemi, anachronizmami oraz błędami jawnemi—co może być winą przepisywaczy późniejszych—że całość uchodzić musi za wielce niewarogodną, a jako źródło historyczne jest nieomal bez wartości. — Życiorys św. Maura wydrukowali osobno B o 11 a u d y ś c i w „ Acta sanctorum (t. I, 1036)i Mabil on w „Acta sanctorum ordinis S. Beuedicti" (t. I, str. 274); sprawozdanie o cudach ogłosili również Bol1 nudyści (1. e. str. 1051) i Ma bil on (1. c...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.