niewolitywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stany woli określające nastawienie na przyszłe działania (np. ma zamiar, jest skłonny, jest gotów zrobić coś). Wyrażenia nazywające działania są semantycznie* hardziej złożone niż wyrażenia nazywające stany woli. O złożoności wyrażeń wolitywnych decydują także składniki niewolitywne, należące do struktury semantycznej poszczególnych wyrażeń, np. składniki epistemiczno-intelektualne, jak w zdecydował się na, liczy na to, że, czy składniki emocjonalne, jak w pragnie, żeby, marzy o...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.