niezaanonsowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) II września 1971 roku obrona przeciwlotnicza okręgu pekiń/ skiego zmusiła do lądowania niezaanonsowany helikopter. Wy/ siadło z niego sześciu wyższych oficerów. Znaleziono przy nich / dokładny plan akcji spiskowej, wraz z uzasadnieniem ideolo/ gicznym i kombinacjami politycznymi, dyslokacją sił skłonnych I poprzeć zamachowców. Dokument nosił kryptonim „571” co po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.