niezagwarantowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 4) 	niewątpliwie w ówczesnych warunkach politycznych Orzeszkowa postąpiłaby słuszniej, gdyby przy przesłaniu swej powieści do Wiestnika Jewropy zastrzegła sobie równoczesne ukończenie — a nie zaczęcie — tekstu polskiego i rosyjskiego; za nieprzezorność zaś należy uznać niezagwarantowanie sobie napisu „przekład z języka polskiego“ na wydaniu książkowym rosyjskich Argonautów, jak i niedostateczne przemyślenie kwestii tzw. wydania autorskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1958. Listy zebrane. T. 4, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.