nitroaromatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) org. i org. Ważniejsze odmiany: siarka i związki rozkładające się z wydzieleniem siarki (dwusiarczek czterometylotiuramu, pięciosiarczek antymonu), dwuchlorek dwusiarki, selen, tellur, tlenki metali (tlenek cynkowy, tlenek ołowiowy), pochodne chinonów, związki dwuazoaminowe, nitroaromatyczne, żywice fenolowo-formaldehydowe, izocyjaniany i inne. W celu otrzymania gumy miękkiej z kauczuku naturalnego i większości kauczuków synt. używa się na ogół siar...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.