nitrobutan

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) N. alifatyczne dzielą się na nitroalkany (np. nitroetan CH3CH2NOs) i nitroalkeny (np. nitroetylen CHj=CH-NO.). Nitroalkany, podobnie jak inne pochodne alkanów, mogą być pierwszorzędowe (h-nitropropan CH3CH2CH2NO.), drugorzędowe (II-rzędowy nitropropan CH2-CH(N02)-CH3) i trzeciorzędowe (III-rzędowy nitrobutan (CH3)3C-N02); pierwszo- i drugorzędowe nitroalkany mają własności kwasowe (rozpuszczają się w roztworach silnych zasad)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.