nomenklaturowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) układów cząstkowych. Konieczne jest zapewnienie dopływu informacji podstawowych charakteryzujących efekty i nakłady w ujęciach porównywalnych co do zakresu. Uwzględniać przy tym należy odpowiednią specyfikację efektów, tzn. ujmować przedmiot produkcji według zakresu nomenklaturowo zgodnego ze specyfikacją stosowaną w układach planistycznych oraz główne kierunlki przeznaczenia produkcji, jak rynkowe dostawy towarów konsumpcyjnych, eksport (według rynków), inwestycje, pozostałe dostawy na cele krajowego popytu finalnego, dostawy na cele popytu zaopatrzeniowego z wyodrębnieniem części dotyczącej dostaw wewnątrz układu i poza układ. Na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porwit, Krzysztof 1970. Z teorii i praktyki planowania, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.