nominum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zjawisko tworzenia czasowników od nominów tureckich nie jest cechą właściwą tylko językowi serbochorwackiemu. Spotykamy się z nim we wszystkich językach na Bałkanie, np.: bułg. unamk ce 'upierać się bezmyślnie’ od UHam 'upór; uparty’; na3apyeaM 'kupuję na targu; targuję’ od na3ap 'targ’; mac. dial. (Suche i Wisoka) pazar^óram 'targuję, godzę się’ od pazar 'targ’; (Newrokop) lafuóram 'mówię, opowiadam’ od laf 'rozmowa’;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milewski, Tadeusz, Safarewicz, Jan, Sławski, Franciszek (red.) 1963. Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.