normalnometrażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednym z takich środków jest interpunkcja filmowa, przestankowanie. Zwykłe wyliczenia arytmetyczne wykażą, że ilość figur interpunkcyjnych w filmie normalnometrażowym jest ograniczona *). Co za tym idzie, figury te oddzielają od siebie nie poszczególne ujęcia, którrych jest kilkaset, tylko niektóre sceny, a zwłaszcza sekwencje **)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Płażewski, Jerzy 1982. Język filmu, wyd. drugie uzup., Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.