normodawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czynić należy. Przy tym liczyć się trzeba z tym, że i ludzie, piszący traktaty etyczne, mogą nie być zgodni między sobą, co obficie potwierdzają dzieje etyki. Jeśli zaś nie ma takiego źródła norm, które by dawało normy obowiązujące powszechnie, to próżna jest koncepcja etyki normatywnej, dyktującej normy. Jej normodawcze roszczenia są równie bezpodstawne, jak urojenia obłąkanego, który by swym reskryptem chciał obdarzyć swój naród nowym, lepszym prawem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czeżowski, Tadeusz (red.) 1960. Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.