norwidowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kultura, tworząca z muzyki ludowej muzykę narodową, to jest właśnie owo norwidowskie „podnoszenie ludowego do ludzkości“; w całej jego myśli, w tern, co nazywa „wewnętrznym rozwojem dojrzałości“, mieści się też zarazem znaczenie owej kultury, której źródłem — jeśli mowa o kulturze w sztuce, a specjalnie w muzyce — jest ciągła i ku ciągłemu postępowi dążąca praca intelektu ludzkiego; ta praca, przedstawiająca z jednej strony rozwój materjalny sztuki, rozwój środków, jakimi się ona objawia — ma z drugiej strony przeznaczenie wysubtelniania owych środków, wyrażających natchnienie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Opieński, Henryk 1925. Chopin, wyd. 2, Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.