norwidowsko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Norwidowsko biedny u schyłku Podróży ten „czytelnik wędrowny" niósł z sobą norwidowską myśl o sztuce — czy szerzej: kulturze — jako „chorągwi na prac ludzkich wieży”, jako o sacrum, które — uświęcone uwagą pokoleń — daje, podobnie jak modlitwa wierzącemu, nie tylko pocieszenie, lecz i odkupienie. I to...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.