norwidysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wydawnictwo stanowi plon naukowy wystawy Norwidowskiej, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie na przełomie r. 1946/47 (otwarcie w dniu 20 grudnia). Wystawa dokonała bogatego przeglądu materiałów biograficznych, literackich i prac malarskich Norwida, ocalonych po klęsce bibliotecznej r. 1944. W tym geście norwidystów warszawskich była niewątpliwie intencja, by zacieśnić związek organiczny między poetą a miastem jego młodości. Poza motywem uczuciowym należało dokonać przeglądu dochowanych materiałów oraz przedstawić pośmiertnie warsztat Miriama, którego „odkrycie Norwida“ ma niewiele analogii w historii literatury. Wystawa warszawska poku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZWrocł - Zeszyty Wrocławskie (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.