nosiwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pach i przesuwających się ze stałą prędkością; p. taśmowy przenosi nosiwo na taśmie wykonanej najczęściej z gumy z przekładkami bawełn. i podpartej na obracających się rolkach (krążnikach); p. członowy przenosi nosiwo na elementach (płytach, korytach itp.) przytwierdzonych do łańcucha; p. zgarniakowy, zgrzebłowy — zgarnia materiał po dnie koryta za pomocą poprzeczek przytwierdzonych do łańcucha; p...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.