notatnik-pamiętnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 8 „Na front”, pismo władz obwodowych PPR w Krakowie. Jak wynika z ówczesnych notatek I. Fika pierwszy numer tego pisma ukazał się w początkach marca 1942 r. (I. Fik, rękopiśmienny notatnik-pamiętnik, AZHP, 1527, zapis za marzec 1943 r.). Pismo wychodziło do czerwca tego roku. W zasadzie dwutygodnik, powielany. Nie udało się odnaleźć jego egzemplarzy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czerpak, Stanisław, Kaniowa, Maria, Kozanecki, Andrzej (zebr.) 1964. O ludziach i sprawie. Wspomnienia działaczy PPR z Krakowskiego (lata okupacji hitlerowskiej), Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.