nowo-angielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kańskiej, zwłaszcza w dziedzinie prozy powieściopisarskiej. Poezja Frosta jest pod względem artystycznym bezsprzecznie szczytem całego tego kierunku, w każdym razie o ile chodzi o Nową Anglię. Tematami jego wierszowanych obrazków rodzajowych są prawie wyłącznie sceny z najpowszedniejszego codziennego życia rolnika nowo-angielskiego: naprawa kamiennego ogrodzenia dokoła pola, czyszczenie źródła na pastwisku, zbiór jabłek, rąbanie drzewa, koszenie łąki, chodzenie około bydła, zwożenie siana i t. p., — a wszystko to jest opisane ze znajomością rzeczy, którą mogło dać tylko wiele lat własnej pracy na roli. Tak samo na opisach przyrody — zawsze zresztą zwięzłych i nigdy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Twórczość - Twórczość (Kraków / War­­­­­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.