nukleonowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Można pokazać, że prawo zachowania dziwności matematycznie jest równoważne zachowaniu składowej Iz spinu izotopowego. Wielkość ta jest w istocie miarą ładunku elektrycznego: dla każdego multipletu słuszna jest zasada, że im większe jest 17, tym większy jest ładunek. (Na przykład, dla dubletu nukleonowego wartości Iz = ~h odpowiada ładunek 0, a wartości Iz = +ł odpowiada ładunek +1; w przypadku tri— pletu mezonów n wartościom Iz= — 1, 0, +1 odpowiadają ładunki —1, 0, +1). Przypuszczamy, że oddziaływania elektromagnetyczne zależą tylko od ładunku. Zgodnie z ogólnymi zasadami mechaniki kwan...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mezony 1962. Mezony, grawitacja, antymateria, tłum. K. Majewski, W. Majewski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.