numantyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) LUCYLIUSZ, Caius Lucilius, ur. ok. 180 w Suessa Aurunca (Kampania), zm. 102/1 p.n.e. w Neapolu, satyryk rzym., pochodzący z bogatej rodziny ekwitów. Po osiedleniu się w Rzymie wszedł w filhelleńskie kręgi Scypiona Mł., z którym się zaprzyjaźnił; wraz z nim odbył 133-132 kampanię numantyjską; po powrocie z Hiszpanii dał się poznać jako poeta, głównie jako autor satyr (30 ksiąg, zachowanych ok. 1300 wierszy), w których poddał krytyce ówczesne społeczeństwo rzym.; w...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.