nutriety

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rozciqganiu, trzepaniu i in. zabiegom wykoöczania; niektöre sköry futerkowe, np. karakulöw, nutrii, pizmaköw, wyder, kröliköw (m.in. na imitacje) s$ uszlachetniane (np. bibrety, —>• selskiny, nutriety, jonaty i in.) przez dobarwianie lub barwienie, takze depilowanie (—► depilacja), strzyzenie, prasowanie, niekiedy wytlaczanie wzoröw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo