oświadomienie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oświadomić się «zapoznać się»: „Oświadomiłem się ze szczegółami“ Pam. II, 52; „oświadomił mnie ze stanem rzeczy“ ib. 78; „nie oświadomiona z nazwiskiem jego“ ib. 183; „z materią tą miała sposobność oświadomić się daleko lepiej aniżeli moja żona“ ib. 366; „zażądałem od Golejewskiego kilku słów na papierze oświadamiającym go ze stanem sprawy“ ib. 461; „oświadomienie się z opinią polską“ ib. III, 348. Por. ros...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.