ożynać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ożog zob. ożóg ożonąć się 69 ożóg, ożog 38 o żółcić 119, 120, 150 ożreć 70 ożreć się, oźrzeć się 14, 82, 83 ożuwać 70 ożwać 70 ożyć 131, 151 ożydać 49 ożynać 72 ożywać 131 Ożywiać 117 ożywić 117,147 ożywieć 121 ożyźnić 119, 150...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krupianka, Aleksandra 1969. Formacje czasownikowe z przedrostkiem o- (ob-) w języku polskim, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo