ożywiająco

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) olbrzymia tego męża nadaje jego błędom moc fatalną. Jest to szczególna wielkość Augustyna, że przepoił religją wszelką twórczość i że nic nie znosi w całości życia duchowego, czego nie uświęciła i nie podniosła religja; w ten sposób on pierwszy stworzył na gruncie chrześcijaństwa ogólny religijny systemat kultury i przez to wpłynął ożywiająco i pogłębiająco we wszystkich kierunkach. Ale owo trwanie boskości w zaświatowej dali obciążyło zarazem to dążenie wieloma niebezpieczeństwami i nieporozumieniami. Obszar rzeczy, rozległość pracy kulturalnej pozostają tu nieujęte, owszem, zatrzymanie się przy nich przerywa jak gdyby rzecz główną. Roz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.