obaczyć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) prawie moralném, zkąd obejmowała wzrok.em całą przestrzeń poziomu, wszystkie skręty i manowce, każdą wyniosłość i każdą dolinę, i stawa według upodobania gdzieś daleko na dole, kędy najczęścićj mgła fantastyczna ałbo zbyt powiększa przedmioty, albo niewyraźnemi je czyni, zkąd tylko to widać, co się chce spostrzedz, zkąd w najlepszym razie tylko jednę stronę przedmiotu obaczyć można, i gdzie zawsze ten szczyt najwznioślejszy, który najbliższy. Tym trybem powołanie historyka zupełnie się zmienia. Z sędziego staje się stronniczym rzecznikiem,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.