obalacz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Burżuazyjna wsteczna nauka historii otwarcie lub skrycie toczy zaciętą walkę z marksistowsko-leninowskim historycznym poglądem na świat. Jednym z prostackich a nieuczciwych chwytów stosowanych w tej walce jest twierdzenie, że marksizm to teoria przestarzała i obalona, oraz pomawianie go o schematyzm i dogmatyzm. Burżuazyjni obalacze marksizmu ujawniają przy tym z reguły całkowitą nieznajomość i niezrozumienie najbardziej zasadniczych tez marksizmu-leninizmu, wskutek czego ostrze ich krytyki trafia w próżnię...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.