obalalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pomocy przyjętych tu środków. Jeżeli mianowicie w schemacie konstrukcji zdań zwrotnych użyjemy raz orzecznika „niedowodliwy”, a drugi raz orzecznika „obalalny” i założymy, że każde zdanie dowodliwe jest prawdziwe (ale nie odwrotnie5), a każde zdanie obalalne jest fałszywe (ale nie odwrotnie5), to przeprowadzenie elementarnego rozumowania, analogicznego do przeprowadzonego wyżej rozumowania antynomialnego, nie prowadzi do sprzeczności, ale jest dowodem tego, że z dwóch skonstruowanych zdań zwrotnych jedno jest prawdziwe, ale niedowodliwe, a drugie jest fałszywe, ale nieobalalne6...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Suszko, Roman 1957. Zarys elementarnej składni logicznej. W sprawie antynomii kłamcy i semantyki języka naturalnego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.