obalenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W obaleniu wolnej elekcyi widziano tylko absolutyzm władzy i ukrócenie przywileju, i już ani słyszeć chciano o reformie. Osobliwa rzecz, iż w mnóztwie pism owej epoki wierszem i prozą, nigdzie nie spotkałem się ani z jednem zdaniem, któreby popierało, jak wówczas nazywano, partyę francuzką, czyli królowej, a poczciwy Pasek z luku nawet strzelał do aktorów francuzkich na teatrum. Nie do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.