obandażowywać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ciężkie i rozległe zranienia jamy ustnej i żuchwy mogą w miarę upływu czasu (narastanie obrzęku), pogarszać drożność górnych dróg oddechowych. Dlatego nie należy w tych przypadkach nigdy ścisło obandażowywać ciężkich zranień szczęki dolnej, jamy ustnej czy gardła, gdyż może • Gdy chory jest nieprzytomny, układamy go na boku w pozycji pokazanej na ryc. 27, str. 34...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dziak, Artur, Kamiński, Bogdan 1972. Wypadek nad wodą, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.