obarczać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dziei, że nauka moja lepsze na potem wyda owoce i zupełnie ich nawróci. Nie chybiłem w wyrachowaniu, w kilkanaście lat później wzorowi z nich porobili się ludzie, i może jeszcze dziękować kiedyś mi będą, że w wieku młodym nie obarczali sumienia, co na starość taką jest nagrodą, że każde przypomnienie słodycz przynosi. Aczkolwiek dążność moja tak piękne wydała owoce, wszelako wszystkie lepszego tonu kobiety miały nas w obrzydzeniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.