obarzankowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kuczbajowy 'przym. od kuczbaj' zwały się takie płaty bądź płócienne, bądź kuczbajowe onuczkami 0256, kukiołkowy 'przym. od kukiołka, bochenek chleba Po odebraniu prezentów i skończonym traktamencie, zazwyczaj miodowym, obarzankowym, kukiołkowym powracali 0114, łyczakowy 'zrobiony z łyka'zaiywali żupanów żółtogorących, łyczakowych, a że ta materia (...) robi się z włókien, czyli łyków konopnych 0259, misowy 'przym. od misa' rybak za szczupaka misowego nie powstydził się zacenić P90, sycowy 'przym. od syc' kładziono opony...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lesz-Duk, Maria (red.) 1998. Z polonistycznych warsztatów badawczych Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicznej w Częstochowie. Materiały z konferencji naukowej [...], Czę­sto­chowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.