obces

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z dwóch świec jedna już była zgasła, druga dopalała się, buchając jaskrawym płomieniem, który wszystkim przedmiotom nadawał ruchy i barwy fantastyczne. Wtem nagle uczułem, że włos mi dębem stanął, że krew jak galareta ścięła się w żyłach. Co widzę!? Krzesło moje jak krzesło Banka przy uczcie Makbeta, zajęte przez kogoś! Wpatruję się, nie mogę wątpić. Z razu chciałem się obces rzucić na widmo, lecz strach spętał mi członki. Wzrokiem tylko obłąkanym mierzyłem tę marę, ten kościotrup, który zajął miejsce Olesi, jakby na ukaranie czarujących wrażeń, sprawionych widokiem pierwszego zjawiska. Było to wid...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.