obiektywno-aktywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) harmonii jest zdrowie. Wraz z rozwojem życia współczesnego człowieka musiały się zmienić elementy gimnastyki. W związku z tym powstały cztery główne kierunki gimnastyki: kierunek subiektywno-aktywny, obiektywno-aktywny, subiektywno-pasywny i obiektywno-pasywny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hądzelek, Kajetan, Wroczyński, Ryszard (wyb. i oprac.) 1968. Główne kierunki rozwoju wychowania fizycznego od końca XVIII wieku do 1918 roku, Wroc ław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.