obiektywno-obiektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mianowicie subiektywny sposób traktowania treści obiektywnej. Modalność zatem musi być „czyjąś“: subiektj-wne traktowanie wymaga obiektu, który by był modalizowany; bez obiektu — nie ma modalności! Jeśli się przyjęło zasadę, że modalność obejmuje stosunki subiektywno-obiektywne, to—jak z jednej strony, w myśl tej zasady, nie uwzględniliśmy samego obiektywu, tzn. stosunków „obiektywno-obiektywnych“ — tak z drugiej strony nie wystarcza tu sama treść subiektywna, bez podkładu obiektywnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jodłowski, Stanisław 1971. Studia nad częściami mowy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.