obkom

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) do wielu innych, nie zmienił swych poglądów. Twardo pozostał na tych samych pozycjach: wszystko co Stalin robił było wspaniałe, a wszystko co robią jego następcy — od Malenkowa, Chruszczowa do Breżniewa — jest liberalizmem, samowolą i bezeceństwem. Wątpliwe, czy nawet najbardziej gorliwi historycy literatury będą czytać jego powieści o sekretarzach rajkomów i sekretarzach obkomów — pożałował dobry Pan Bóg talentu wiernemu stalinowcowi! Ale historycy, którzy będą chcieli poznać życie moskiewskich inteligentów w końcu lat sześćdziesiątych z ciekawością przeczytają ostatnie dzieło Koczetowa — powieść pt. „Czego ty chcesz?”, napisaną w 1969 roku. Odpowiedź na py...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.