obmowny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przystojnych obyczajów cenzorowi, przypisał.” Nagabywany poeta powołuje się jak widzimy na Jana z Czarnolesia, lecz zdaje się, że wtedy jakiś ciemny fanatyzm i na śpiewaka Psalmów ciskał kamienie i pomawiał go o lierezyę; wiersz Kochowskiego: Apologia za Janem Kochanowskim wyraźnie odnosi się do tych niewczesnych gorliwców: „Żałuję twej Janie doli, Która mię jak własna boli, Że cię obmownym językiem Udają być heretykiem.” Coś takiego powtarza się za dni naszych. Dante, n* którego Komedye przez pięćset lat kościół rzymski patrzał jak na kwiat najwonniejszej poezyi chrześciańskiej, posądzony został o herezyę i poczytany za poprzednika Lutra, Kalwina. Z czego możnaby wyprowadzić ten wnio...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.