obmyśliwać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mię, cię, się po przyimkacli (460). Również w grupie czasowników znajdujemy wiele właściwości przeżytkowych, takich jak yrześć (495), żywię (498), żebrzeć (499), przewaga c nad cz w czasie teraźniejszym czasowników na -tac (505), czasowniki wyczerpnąć i zaszczęknąć (510), swędnąć (512), obwić i rozwić (518), może też spodziać się (519), dalej ociężeć i rumieniec (521), czas teraźniejszy typu czerpani (522) i patrzam (525), formacje rozlatać (526), poczytać się, podchwytać, wykrzykać, wylęgać się (527), omy lać, pokuszać, rozróżniać ‘różnić*, umilkać, utapiać, utracać, zmieszczać się (528), nauczać się, wymodlać (529), strachać się, ułacniać, upoważniać ‘sankcjonować’, wkleszczać (530), czas teraźniejszy dawani, stawam, poznawam (533), iteratywa doczekiwać, obmyśliwać, rozczytywać (536), podobnież dowiadoumć się (538), naprawować, nastawować, zostawować (539), winować (540), dalej przodkować (541), knować i kować (542), pluszczeć, zmilczeć ‘zmilknąć’ (545), bieżeć (546), liczne odbiegające od dzisiejszego zwyczaju formy i użycia imiesłowów (551, 556), liczne dziś już nie używane imiesłowy na -ły (560), imiesłów wiadomy ‘znany, świadomy* (561), brak zaimka się po czasownikach lubować (569), pocić (570), może też po pozbyć i starzeć (569), użycie zaimka się po dotyczyć, protestować, zagościć (671), brak przedrostka przy takich czasownikach jak obaczyć, postrzegać, przedać i niektórych innych (590), twory przedrostkowe namienić, odboleć, poczerpnąć, pomienić, porodzić, posłabić, przewalczyć ‘zwalczyć’, ujść ‘przejść’, ukazywać, wmieście, wskazywać ‘skazywać’, wyboczenie, zadziwić, zeschnąć, złożyć ‘ułożyć’ (592), dalej przerównać ‘przewyższyć* i przyboleć (593), wreszcie utrzymanie n w złożeniach z iść (typ wnijść, 595)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.