obniuchać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) obmietać zob. obmiatać obmiękczyć (się) 61, 64, 116, 150, 155 obmijać 27 obminąć 27 obmocnić 119, 150 obmoczyć 30, 60 obmodlić 90 obmoknąć 63 obmotać 33, 36, 147 obmówić 16, 90, 92, 147 obmurować 32, 96, 98 obmurszeć 61, 63 obmusnąć, obmuskać 61, 62 obmyć 37, 60, 63, 64, 148, 150, 152 obmyślać 48 obmyśleć 10 obmyślić 48, 84 obmywać 64 obnażyć 117 obnieczcić 110 obnieść 74 obniuchać 40 obniżyć 119 obnocować 136 obnosić 10, 74, 75 obnowić 117, 150 obochód, obichód 34 oboczyć 99 obojętny 34 oboleć 54, 55 oboleć się 81 obora, obwora 30 oborać 20, 26, 85 oborzyć zob. oburzyć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krupianka, Aleksandra 1969. Formacje czasownikowe z przedrostkiem o- (ob-) w języku polskim, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.