obocznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dolna szczęka konia2) nazywana bywa przeważnie skiwicami lub paszczakami szczotami. Pierwszy z tych wyrazów powstał z omawianej już poprzednio skiby, wskutek wymiany fonetycznej b w3). Drugi występujący obocznie do szczoki jest pożyczką z polskiej paszczękiPolskie słownictwo z zakresu hodowli reprezentują nazwy kastratora i rui u świni. Kastrator nazywany tu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPTNW - Sprawozdania z Posiedzeń Ko­misji Językowej Towarzystwa Na­u­ko­we­go War­szaw­­skiego. Wydział I Językoznaw­stw­a i Hi­storii Literatury (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.