obocznospółgłoskowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wątpliwości. Czy nie lepiej byłoby, idąc za I. Steinem1), zmienić te nazwy — zostawiając, oczy wista rzecz, ten sam podział— na głoski podstawowe i oboczne, i dopiero przy bliższem określaniu tych ostatnich podać oboczne miękkie i oboczne twarde, odpowiednio zaś do tych terminów rozróżniać tematy podstawowospółgłoskowe i obocznospółgłoskowe (twarde lub miękkie)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonista - Polonista (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.