oboczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Parallel-perspektive, /. rzut półperspektywiczny, półperspektywa, perspektywa równoległa; -projektion, /. rzutowanie równoległe; -räder, n koła równoległe; -reiser, nt. kreślnik równoległy, znacznik słupkowy (sł.); -Schaltung, /. łączenie oboczne, (po)łączenie równoległe lei.): -schere, f. nożyce ramówce, przecinarka (zasuwna); -schleuse, /. śluza podwójna (równoległa!,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stadtmüller, Karol, Stadtmüller, Karol 1913. Niemiecko-polski słownik techniczny [...], Kraków : Nakł. L. Stadtmüller Lwów
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.