obodrycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 0 Holendrów, Sasów, Westfalów itd.) i niezliczone, które ziemie Słowian posiadły, pobudowały miasta i kościoły 1 urosły w bogactwa ponad wszelką miarę14... „Cały bowiem kraj Obodrytów i ziemie przyległe, do królestwa obodryckiego należące, przez ciągłe wojny, najbardziej zaś przez tę ostatnią (z r. 1164) w zupełną pustynię zamienione zostały, a to za łaską Boga, dającego moc prawicy księcia; resztki Słowian, jeśli gdzie pozostały, z powodu braku żywności i spustoszenia pól tak silnie głodem dotknięte zostały, że tłumami uciekały do Pomorzan albo do Duńczyków, którzy bez żadnej litości sprzedawali ich44 — ludom sąsiednim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz 1947. Odra rzeka pokoju, Warszawa : Tow. Uniwersytetu Robotniczego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.