obojętno-chłonny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) produkty degranulacji obojętno-chłonnych leukocytów. W nadwrażliwości późnej „atak” limfocytów i makrofagów na ścianki drobnych naczyń krwionośnych prowadzi do lokalnej akumulacji białek plazmy i komórek krwi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zabłocki, Bernard 1973. Podstawy współczesnej immunobiologii, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.